Aktuelt og Information

Generalforsamling


Grundet omstændighederne mht. covid19 har bestyrelse valg, at der først bliver afholdt generalforsamling i 2021.


Indkaldelse til ny generalforsamling bliver delt rundt i postkasserne når ny dato.


El arbejde


Fra mandag d. 10. maj 2021 vil der blive gravet i græsrabatten samt flyttet elskabe i Nørrevænget 154 til 143.

Skabene vil blive placeret op mod hækken stort set lige over for hvor de står i dag.

Det næste og sidste område der skal skiftes kabler i er morelvænget og 3 stikveje i egevænget.

Arbejdet starter mandag d. 7. juni
Containere til haveaffald

Containerne må kun bruges af medlemmer af grundejerforeningen.

Containerne må kun anvendes til organisk haveaffald.

Containerne må ikke anvendes til bortskaffelse af overskudjord eller græsplæne.

 

For kort over containere klik her

 

Datoer for opsætning af containere i 2021:

                                                  

  1.  29.04. -  2.05  (uge 17)         
  2.    2.07. -  4.07.  (uge 26)
  3.  29.10. - 31.10. (uge43)


Generel Information

Du er som grundejer forpligtet til at

  • Feje fortov og sti samt fjerne ukrudt.
  • Fjerne affald og andet, som kan genere færdslen på vejen.
  • Beskære hække, buske og træer, så de ikke generer forbipasserende.
  • Renholde kantsten.
  • Klippe græsset mellem kantsten og hæk i baghaven.

                             

Grønne områder

Vi har fra 1/1-2021 indgået en to årig aftale med Topkapperen om vedligeholdelse af de grønne områder samt sne og glatførebekæmpelse.

I denne aftaler er lavet en rabat for foreningens medlemmer.

 

Der ydes 15% rabat på alt arbejde ved foreningens beboere.

Dvs. både træfældning, stubfræsning, hækklipning og opsætning af hegn, almindeligt gartner / have arbejde, osv... De tager haveaffald med på genbrugspladsen uden beregning (4 klare sække pr husstand pr. gang).

Med Topkapperen kan lave deciderede Vicevært ordninger, hvor han kommer og passer deres haver/hække osv

Kontakt : www.topkapper.com – mobil 25 11 11 35.Snerydning

Alle grundeejere har pligt til at rydde deres fortov og andel af privatvej fra morgenstunden.

Husk også at salte eller gruse når det er glat.


Link til kommunens side om snerydning: klik herTider for brug af motorplæneklippere

Hverdage mellem 9.00 og 12.00 og igen mellem 15.00 og 20.00

Søn- og helligdage mellem 9.00 og 12.00Tips: Hvis din hæk er blevet for bred er marts det rigtige tidspunkt til at klippe den ind.