Aktuelt og Information


Aktuelt og Information

Generalforsamling


Grundet omstændighederne i Aarhus mht. covid19 har Aarhus kommune aflyst alt aktivitet på lokalcentret.


Indkaldelse til ny generalforsamling bliver delt rundt i postkasserne når ny dato.


Containere til haveaffald

Containerne må kun bruges af medlemmer af grundejerforeningen.

Containerne må kun anvendes til organisk haveaffald.

Containerne må ikke anvendes til bortskaffelse af overskudjord eller græsplæne.

 

For kort over containere klik her

 

Datoer for opsætning af containere i 2020:

                                                  

                   24.04. - 27.04. (uge 17)         26.06. - 29.06. (uge 26)        16.10. - 19.10. (uge42)Generel Information

Du er som grundejer forpligtet til at

  • Feje fortov og sti samt fjerne ukrudt.
  • Fjerne affald og andet, som kan genere færdslen på vejen.
  • Beskære hække, buske og træer, så de ikke generer forbipasserende.
  • Renholde kantsten.
  • Klippe græsset mellem kantsten og hæk i baghaven.Snerydning

Alle grundeejere har pligt til at rydde deres fortov og andel af privatvej fra morgenstunden.

Husk også at salte eller gruse når det er glat.


Link til kommunens side om snerydning: klik herTider for brug af motorplæneklippere

Hverdage mellem 9.00 og 12.00 og igen mellem 15.00 og 20.00

Søn- og helligdage mellem 9.00 og 12.00Tips: Hvis din hæk er blevet for bred er marts det rigtige tidspunkt til at klippe den ind.


www.spirentranbjerg.dk © 2013