Vej- og Kloakfonde...

Vej- og Kloakfonde


Under dette punkt kan der findes oplysninger om oprettelsen af vej- og kloakfondene, hjælp til de ny bestyrelser, og tegninger over kloakledningernes placeringer.

 

Der findes i vores område 17 selvstændige vej- og kloakfonde, hvor antallet af medlemmer svinger fra 5 til 90.

Den største administreres af grundejerforeningen. Alle de øvrige har selvstændige bestyrelser.

Et udvalg under grundejerforeningen, har hjulpet med oprettelsen af de fleste af dem, og dette udvalg vil også fremover være behjælpelig med det daglige arbejde i bestyrelserne, og hjemtagning af tilbud på arbejder, der med fordel kan udføres samtidigt på flere veje.


www.spirentranbjerg.dk © 2013