Vej- og Kloakfonde i Område 1

Vej- og Kloakfonde i Område 1


På generalforsamlingen i 2011 lovede bestyrelsen at indsamle informationer om, hvordan man opretter en vej- og kloakfond


Vej- og kloakfonds udvalg

Grundejerforeningen nedsatte derfor et vej- og kloakfonds udvalg.

 

Udvalgets opgave var:

 

  • At samle og formidle oplysninger vedrørende vej- og kloakfonde, og hvad dertil hører.
  • At være behjælpelig med at starte en vej- og kloakfond.
  • At være kontaktformidler mellem de forskellige nye vej- og kloakfonde.
  • At indhente tilbud på større arbejder, som med fordel kan udføres i fællesskab.

 

Område 1. området som var uden vejfonde*

Område 1 omhandler de huse, der blev bygget først i 70érne, og er den ældste del af Spirens område. (link til kort)

I dette område er der 225 grundejere, hvoraf de 54 er beliggende ud til stamveje, som kommunen holder. De resterende 171 bor ved private fællesveje,  og er fordelt på 17 veje,  hvis længde varierer fra 50 til 200 meter. De fleste veje er dog omkring 100 meter lange.  På de 17 vejstykker svinger antallet af grundejere fra 5 til 16. Alle veje er 5 meter brede, bortset fra indkørslen til Morelvænget, som er 6 meter.


I 2014 var der etableret Vej- og kloakfonde for alle de private veje i vores område, og medlemskabet af disse, og Grundejerforeningen er samtidigt blevet tinglyst for 169 af de 171 berørte grundejere.


I 2014 fik alle de nye, og to af de gamle Vej- og kloakfonde asfalteret deres veje, og udskiftet afløbsristerne. Det var en samlet entreprise til over 1.000.000,-kr, som blev styret af Vej- og kloakfondsudvalget, men afregnet direkte med de enkelte Vej- og kloakfonde.

 

*Morelvænget 1-15, 2-12 og Egevænget 2-22 havde vejfonde med frivilligt medlemskab.

 

Grundejernes forpligtigelser

I lov nr. 1537, Lov om private fællesveje, (se link), også kaldet Privatvejsloven, kan alle oplysninger om en privat fællesvejs indretning og vedligeholdelses-forpligtigelser findes.

Vejbidragsloven er en del af denne lov, og siger noget om fordelingen af udgifterne ved en vejs vedlige-holdelse

Lovstof er generelt svært at sætte sig ind i, bl.a. fordi det indeholder mange henvisninger, som der skal holdes styr på, og denne lov er ingen undtagelse.Huller i vejen

Huller i en vej bør repareres hurtigst muligt. De fleste asfaltfirmaer har små arbejdshold, som hurtigt kan klare opgaven.

 


 
www.spirentranbjerg.dk © 2013